9/30/20

ОПИК лого

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.73-27149-C01

Бенефициент: РЕФЛЕКТ СТУДИО ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които
8 500,00 лв. европейско и
1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.